728x90
반응형

해외진출 한국기업 명단 : 베트남-호치민-2 : 2018-2019

국가명

관할무역관

기업명

기업명(영문)

주소(중문 또는 영문)

진출형태

투자형태

모기업명

업종:대분류

업종:소분류

베트남

호치민무역관

나래유한책임회사

NARAE CO.,LTD

QueSonDistrict,QueThuanCommune,PhongPhuVillage,QuangNam,Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

나루비나

Naru Vina

Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기타 운송장비

베트남

호치민무역관

나산호치민베트남

Nasan Hcm Viet Nam Co., Ltd.

Road 6, An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh Dist., Dong Nai, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

나이스홀딩스

Nice Holdings Co., Ltd.

9th Fl., Nice Bld., 467 Dien Bien Phu St., Ward 25, Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

나이스코리아투어

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

나이텍스비나

Nitex Vina Co., Ltd.

Nhon Trach Textile IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

나인비나

Nine Vina Co., Ltd.

No.4B, Lot O, Sacombank Depot, Road 10, Song Than 1 IP, Di An Dist., Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

나할비나

Nahal Vina Co., Ltd.

No. 99, Ich Thanh Hamlet, Truong Thanh Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

낙텍

Nac Tech

No. 10, Road 18A, Quarter 5, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

남경건설

Namkyung Construction Co., Ltd.(Vietnam)

20 Le Van Thiem St., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

남광비나

Namgwang Vina Co., Ltd.

Lot B-6E3-CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

남성

Namsung Epc

16A VSIP II-A, Road 28, VSIP II-A IP, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

목재·가구·펄프·종이

베트남

호치민무역관

남성해운

Namsung Shipping Co., Ltd.

3rd Fl., 84 Nguyen Tat Thanh St., Ward 12, Dist. 4, HCMC, Vietnam

-

합작

남성해운

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

남양소싱

Namyang Sourcing Co., Ltd.

15th Fl., Center Point Bld., 106 Nguyen Van Troi St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

남양송마이

Namyang Song May Co., Ltd.

Lot B1, Road 6, Song May IP, Trang Bom Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

남양인터내셔날

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

남양어망

Nam Yang Fishing Net Corp.

1290 Kha Van Can St., Linh Trung Ward, Thu Duc DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

남양I&T

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

남양이노텍비나

BRANCH OF NAMYANG INNOTECH VINA Co., Ltd

Lot 8-10, Tien Phong 10St., Mapletree IP, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

남양인터내셔널베트남

Namyang International Vietnam Co., Ltd.

Lot 120/1, Amata IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

남양인터내셔날

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

남호비나

Namho Vina Co., Ltd.

6/9C Do Van Day St., Tan Hoa Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoc Mon Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

네오넷

Neo Net Co., Ltd

#004, Thai An 1 Apt., 1/45 Nguyen Van Qua St., Dong Hung Thuan Ward, Dist.12, HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

네오백

Neobags

22/2 Thanh My Hamlet, Thanh Duc Commune, Long Ho Dist., Vinh Long, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

네이버대표사무소

Naver Corp. (Rep. Office)

#1612, 16th Fl., CJ Bld., 2Bis-4-6 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

넥센비나

Nexen Vina Co., Ltd.

19/12 Trung Quarter, Vinh Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

차세대무역

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

넥스트라이프

Next Life Vietnam Co., Ltd.

37 Road 81, Quarter 1, Tan Quy Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

넥스트웨이써비스

Nextway Service Co., Ltd.

42/47 Nguyen Minh Hoang St., Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

판매법인

합작

예스툴

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

넥스필건설

Nexfil Construction

742 Road 1, An Phu-An Khanh New Urban, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

넷한비엣

Net Han Viet Co., Ltd.

22 Hau Giang St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

예술·스포츠·여가 관련

베트남

호치민무역관

노란니트

Loran Knit Embroidery Label

61/2R Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

노루-난파오페인트베트남

Noroo-Nanpao Paint & Coatings(Vietnam)Co., Ltd.

Lot3,Road7B,NhonTrach2IP,NhonTrachDiSt.,DongNai,Vietnam

생산법인

합작

노루페인트

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

노바비나

NovaVina

25/7 Mi Hoa Hop St., Group 3, Thong Nhat 1 Quarter, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

노벨리스베트남

Novelis Vietnam Co., Ltd.

No. 3, Road 19, VSIP 2A IP, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

NovelisAsia

4.제조업

비금속광물

베트남

호치민무역관

노블랜드베트남

NoblandVietnamCo.,Ltd.

1-8A1, 1-2B1, 1-3 & 9-10H1, Tan Thoi Hiep IP, DiSt. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

노블랜드

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

노아발전&관리상담

Noah Development & Management Consulting Project

Lot C1-21, Pham Van Dong St., An Hai Bac Ward, Son Tra Dist., Da Nang, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

논스톱익스프레스

NonstopExpress

14 Sam Son St., Ward 4, Tan Binh DiSt., HCMC, Vietnam

-

-

논스톱익스프레스

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

농산

Nong San Co., Ltd.

Km 7, National Road 20, Ward 11, Trai Mat, Da Lat City, Lam Dong, Vietnam

-

단독

-

1.농림어업

-

베트남

호치민무역관

누리베트남

Nuri Vietnam Co., Ltd.

Nhon Trach Garment IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

누리텔레콤베트남

Nuri Telecom Viet Nam Co., Ltd.

Room 1706, 17th Fl., Sai Gon Trade Center Bld., 37 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

뉴비엣한FRP

New Viet Han Composite

Lot A4, Minh Hung-Korea IP, Minh Hung Commune, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

뉴시티베트남

New City Viet Nam Co., Ltd.

183-185 Hung Vuong St., Ward 5, Tuy Hoa City, Phu Yen, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

뉴하남

New Hanam Co., Ltd.

Lot HT-3-1, Road D2, SHTP, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

니즈

Neez

9 Nguyen Huu Tho St., Phuoc Kien Commune, Nha Be Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

-

-

9.서비스업

출판·영상·방송통신·정보

베트남

호치민무역관

니프코베트남

Nifco Vietnam Co., Ltd.

No. 90, Linh Trung 3 EPZ, Trang Bang DiSt., Tay Ninhi, Vietnam

생산법인

단독

NifcoKorea

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

다누사이공

Danu Saigon Co., Ltd

Lot B_4b4_CN, B_tb5_Cn, Roand NE5c, My phuoc 3IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Bin Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

다니함회계법인

Da Ni Hahm Accounting Co., Ltd.

2nd Fl., 242 Cong Quynh St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

다미비나

Damy Vina Co., Ltd.

Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

-

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

다비다어페럴

Tabitha Apparel

126 Hoang Hoa Tham St., Ward 12, Tan Binh DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

동한인터내셔널

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

다비씨제이

Darby-CJ Genetics Co., Ltd.

C34-35, The Oasis Villas, Road D16, Viet Sing Township, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

다비육종

1.농림어업

-

베트남

호치민무역관

다산

Dasan Vietnam Co., Ltd.

R2, 3rd Fl., Broadway A, 100 Nguyen Luong Bang St., Tan Phu Ward, PMH, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

다산컨설턴트

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

다산인터내셔널

Dasan International Co., Ltd.

203 Eva Bld., 92 Phan Khiem Ich St., Hung Gia II, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

다솜병원

Mci Dasom Polyclinic

42 Road 6, Phu My Hung, Tan Phong Ward, DiSt. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

다솜의원

9.서비스업

보건·사회복지

베트남

호치민무역관

다솜비나

Dasom Vina Co., Ltd.

26/21 Hoang Tang Bi St., Quarter 5, Trung My Tay Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

다영비나페인트

Dayoung Vina Paint Co., Ltd.

LotHB8,Road5,XuyenAIP,MyHanhCommune,DucHoaDist.,LongAn,Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

다온스튜디오

Daon Studio Co., Ltd.

D1-02 Nguyen Luong Bang St., Riverside Residence, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

다온인터내셔널

Daon International Co., Ltd.

R3-60, Hung Gia 2, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

현지단독진출

9.서비스업

기타 서비스업

베트남

호치민무역관

다운에너지

Dawon Energy Korea Co., Ltd

4th Fl., Vsmart Bld., 26 Road C18, Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

다이목

Dai Moc Co., Ltd.

2/5BBinhHoaWard,ThuanAnTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

다이아몬드플라자

Ibc Corp. (Diamond Plaza)

#1210, Diamond Plaza, 34 Le Duan St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

포스코건설

9.서비스업

수리·기타 개인서비스

베트남

호치민무역관

다이한킴캐터링

Dai Han Kim Catering

Lot A59/1, Road 7, Vinh Loc IP, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

9.서비스업

숙박·음식점

베트남

호치민무역관

다인

Dain D&C Co., Ltd.

20C9 Hoa Hong 2 St., Ward 2, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

닥터카

Dr. Car Co., Ltd.

85-87 Phan Khiem Ich, Tan Phong, District 7, HCMC. Vietnam

서비스법인

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

단우비나

Danu Vina Co., Ltd.

Lot 56-58-60, Linh Trung EPZ, Thu Duc DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

단우실업

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

달님만쥬

Dalnim Manjoo Co., Ltd.

49/10M Vo Truong Toan St., An Hoa Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City, Vietnam

서비스법인

합작

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

달랏광양농업

Kwangyang Da Lat Farm Co., Ltd.

Group 1, Mang Lin Village, Ward 7, Da Lat City, Lam Dong, Vietnam

-

단독

-

1.농림어업

-

베트남

호치민무역관

당꽝

Dang Quang Co., Ltd

Binh Phuoc, Vietnam A, Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

대광마이카

Daekwang Maika Co., Ltd.

45 Quarter 7, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

합작

대광트레이딩

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

대광어페럴

Daekwang Apparel Co., Ltd.

No. 1, Binh Duong, Vietnam IP, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

대광인터내셔널

Daekwang International Co., Ltd.

1st Fl., BVFCCO Tower, 43 Mac Dinh Chi St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

금속

베트남

호치민무역관

대구은행호치민사무소

Daegu Bank (Rep. Office in HCMC)

#704, 7th Fl., Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

대구은행

6.금융보험업

-

베트남

호치민무역관

대구컨벤션뷰로

Daegu Convention & Visitars Bureau

#902A, 9th Fl., Diamond Plaza, 34 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

-

대구컨벤션뷰로

X.기타(공공부문)

공공기관

베트남

호치민무역관

대덕밴드베트남

Daeduk Band Vietnam Co., Ltd.

Road5,LongThanhIP,TamAnCommune,LongThanhDiSt.,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

디디에스엠

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

대덕섬유

Daeduck Mesh Vina Co., Ltd.

Ong Dong Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대덕섬유

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

대량비나

Daeryang Vina Industry Co., Ltd.

Road5,HoaKhanhIP,LienChieuDiSt.,DaNang,Vietnam

생산법인

단독

대량산업

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

대룩스

Daelux Vietnam Co., Ltd.

6th Fl., Binh Hoa Bld., 170N No Trang Long St., Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

대림베트남

Daelim Vietnam Co., Ltd.

L9-10, 9th Fl., Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC, Vietnam.

서비스법인

단독

대림코퍼레이션

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

대림정공

Daerim Precision Vina Co., Ltd

Road7, Long Thanh IP, Tam An Commune, Long Thanh Dist., Dong Nai, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대명

Daemyung Co., Ltd.

No. 359, Provincial Road15, Group 9, Hamlet2, Tan Thanh Tay Commune, Cu Chi Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

대명N&C베트남

Daemyung N&C Vietnam Co., Ltd.

Long Thanh IP, Long Thanh DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

대명엔앤씨

4.제조업

기타제품 제조업

베트남

호치민무역관

대명건설베트남

Daemyung Construction Vietnam

Dai Phuc Tower, 617-621 Dien Bien Phu St., Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

대명잉크

DaeMyung Ink Co., Ltd.

Long Thanh IP, Long Thanh DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

대명N&C

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

대명화학

Daemyung Chemical(Vietnam)Co., Ltd.

Road5,LongThanhIP,LongThanhDiSt.,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

대명화학

4.제조업

기타제품 제조업

베트남

호치민무역관

대방

Dae Bang Co., Ltd

129 Bui Ta Han St., An Phu Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대산상사

Daesan Corporation

BinhPhuoc,VietnamBQuarter,BinhChuanWard,ThuanAnTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

대산상사

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

대선베트남

Daesun Vietnam Co., Ltd.

Ba Tri Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

가보기계

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

대선해운항공

DaesunAir&SeaTransportation

Villa B, 4 Phan Thuc Duyen St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

-

합작

-

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

대성몰드

Daesung Mold Vina Co., Ltd.

D11/53M Quach Dieu St., Hamlet 4, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대성비나

Daesung Vina Co., Ltd.

Road2A,DongAnIP,ThuanAnTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

대성텍스타일

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대성비나

Daesung Vina Co., Ltd.

Lot D2-D4, Minh Hung-Korea IP, Minh Hung Commune, Chon Thanh DiSt., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

대성티에스

Daesung Ts Co., Ltd.

Hoi Thanh Hamlet, Trung An Commune, Cu Chi Dist. , HCMC, Vietnam

생산법인

합작

-

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

대승SGN

Daeseung Sgn Co., Ltd.

66 Tran Hung Dao St., Tay A Quarter, Dong Hoa Ward, Di An Dist., Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

에프씨대승

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대신비나

Deasin Vina Co., Ltd.

130 Vo Van Bich St., Hamlet 8, Binh My Commune, Cu Chi DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대신금속

4.제조업

비금속광물

베트남

호치민무역관

대신운송

DaeShinTransportationCo.,Ltd.

46-48 Hau Giang, Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

-

합작

대신운송

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

대신정기화물택배

DaesinInternationalTransportCo.,Ltd.

34 Yen The St., Ward 2, Tan Binh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

대신택배

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

대양비나

Daeyang Vina Precision Co., Ltd.

Road5,LongThanhIP,TamAnCommune,LongThanhDist.,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

태성정공

4.제조업

기타제품 제조업

베트남

호치민무역관

대양종합건축사사무소

Dai Duong Vietnam

67/D7 Dinh Tien Hoang St., Ward 3, Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

동성/정현종합건축사사무소

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대연베트남

Daeyun(Vietnam)Co., Ltd.

Sepzone Linh Trung 1 , Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대연

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대영

Dae Young Vina Co., Ltd.

#3, 6th Fl., Thang Long Bld., 29 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

대영비나

Daeyoung Vina Co., Ltd.

Binh Thuan 2 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대영상사

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

대영비나유한공사

DaeYeong Vina Co., Ltd

Lot406, Road13, Long Binh(Amata)IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

대영이엔비

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대영와이어비나

Dae Young Wire Vina Co., Ltd.

Road 2A, Dong An IP, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대영케이블

4.제조업

비금속광물

베트남

호치민무역관

대영이앤씨비나

Daeyoung E&C Vina Co., Ltd.

199 Dien Bien Phu St., Ward 15, Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

대영건설

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대영전자비나

DaeyoungElectronicsVina

Lot HT-2-1, Road D2 , Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, DiSt. 9, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대영전자

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대영전자비나

DaeYeong Electronics Vina

Lot HT-2-1, Road D2 , Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, DiSt. 9, HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대영하네스

Dae Young Harness Vina Co., Ltd

Lot P2, Viet Huong IP, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대용베트남

Daeyong Vietnam Co., Ltd.

TanDinhIP,BenCatTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

대용산업

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대우B&P

Daewoo B&P

VFI 1-3, Lot A108-109, Road 2, Thai Hoa IP, Tan Hoa Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대우로얄

Daewoo Royal System(Vietnam)

400/8A, Ung Van Khiem St., Ward 21, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

대우전자부품

Daewoo Electronic Equipment Vietnam Co., Ltd.

TanDinhQuarter,TanDinhWard,BenCatTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

대우전자부품

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대웅

Daewoong Electrical Co., Ltd.

3A Huyen Tran Cong Chua St., Ward 8, Vung Tau City

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대웅베트남

Daewoong Vietnam Co., Ltd.

Trinh Thi Doi St., Hamlet 4, Dong Thanh Commune, Hoc Mon Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대웅교역

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대웅에스엔티베트남주식회사

Daewoong S&T Vietnam CO.,LTD

Officetel No.LP-07-OT17, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu, Ward22, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam

판매법인

단독

대웅에스앤티

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

대웅제약

Daewoong Pharmaceutical

12th Fl., Green Power Bld., 35 Ton Duc Thang St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

대웅제약

9.서비스업

보건·사회복지

베트남

호치민무역관

대원

Daewon Pharmaceutical

150 Tran Quoc Thao St., Ward 7, Dist. 3, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

대원E&C

DAEWON E&C Co.,Ltd

9th Fl., Cantavil An Phu Complex, 1 Song Hanh St., DiSt. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

대원

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대원다낭

Daewon Danang Co., Ltd.

N, Road 6, Hoa Khanh IZ, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang, Vietnam

서비스법인

단독

-

5.부동산임대업

임대

베트남

호치민무역관

대원광학

Daiwon Optical Vietnam Co., Ltd

Lot B_6E17_CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대원루스터비나

Daewon Luster Vina Co., Ltd.

2A, Road 15, Quarter 4, Linh Trung Ward, Thu Duc DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대원루스터

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대원모방

Daewon Textile Vn Co., Ltd.

9th Fl., Cantavil Premier Bld., Song Hanh Ha Noi St., An Phu Ward, Dist2., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대원

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

대원비나

Daewon Vina Co., Ltd.

148B/17, Tay Quarter, Dong Hoa Ward, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대원화학

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

대원이노베이션

Daewon Innovation Co., Ltd.

9th Fl., Cantavil Premier, 1 Song Hanh St., An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

대원캐미칼비나

Daewon Chemical Vina Co., Ltd.

Road 5, Long Thanh IP, Long Thanh DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

대원화성

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

대원-투득주택개발합작

Daewon - Thu Duc Housing Development Jsc

No. 1, Group 3, Song Hanh Ha Noi St., An Phu-An Khanh New Urban, An Phu Ward, DiSt. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

대원

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

대원-환꺼우주택개발합작회사

Daewon-Hoan Cau Housing Development Jvc

600A Dien Bien Phu St., Ward 22, Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

대원

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

대윤지오텍

Daeyoun Geo-Tech Co., Ltd.

41 Le Trung Nghia St., Ward 12, Tan Binh DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

-

대윤지오텍

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대일글로벌

Daeil Global

M1-Module3, Lot D, Road N2, Nam Tan Uyen IP, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대전광역시호치민사무소

The Representative Office of Daejeon Business Agency in HCMC

Room 1009B, 10th Fl., Diamond Plaza, 34 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

현지단독진출

X.기타(공공부문)

공공기관

베트남

호치민무역관

대정비나

DAEJUNG VINA

Factorynumber4,10TiênPhongStreet, Mapletree industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam

생산법인

단독

)대정

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대정엔지니어링

Daejeong Vietnam One Member Co., Ltd.

B304 Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh St., Tan Phu Ward, DiSt. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

대정엔지니어링

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대주원멤버

Daejoo One Member Co., Ltd.

Group 9, Cau Xeo Area, Long Thanh Town, Long Thanh Dist., Dong Nai, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대창고무베트남

Daechang Rubber Vn Co., Ltd.

LotE2,Road6,LotecoIP,BienHoaCity,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

대창코리아

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

대창비나

Daechang Vina Co., Ltd.

Hoa Loi Tieu Hamlet, Binh Ninh Commune, Cho Gao Dist., Tien Giang, Vietnam

생산법인

단독

아인소프

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

대하베트남

Daeha Vietnam Co., Ltd.

Lot A3.4-5, Thanh Thanh Cong IP, An Hoa Commune, Trang Bang Dist., Tay Ninhi, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

대하전선

DaeHa Cable Vietnam Co., Ltd

20 Road7, VSIP 2 IP, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대하전선

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대한

Daihan Co., Ltd.

4 Road N10, Phu Hoa 1 Residential Area, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대한모터

Daehan Motors Co., Ltd.

Lot D2, D3, D4, D5, Road 8, HCMC, Vietnam Car Mechanics IP, Hoa Phu Commune, Cu Chi Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

대한비나

Daehan Vina Co., Ltd.

Binh Phuoc, Vietnam B Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

대한철강

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

대한비나

Daehan Vina Co., Ltd.

Lot HT-1-2, Road D2, Saigon Hitech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대한상의베트남사무소

The Korea Chamber Of Commerce & Industry(KCCI)

Unit 907, 9th Fl., Daeha Business Center, 360 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Ha Noi, Vietnam

-

-

대한상공회의소

X.기타(공공부문)

협회·단체

베트남

호치민무역관

대한싸콤(대한전선투자법인)

Taihan-Sacom Cable Hochiminh city Office

2nd Fl., Dai Phuc Tower, 617-621 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh DiSt., Ho Chi Minh City, Vietnam

생산법인

합작

대한전선

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

대한제강스타즈베트남

Staz Vietnam Co., Ltd.

1Bis Nguyen Van Thu St., Da Kao Ward, DiSt. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

-

대한제강

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

대한통운

Korea Express-Packsimex Co., Ltd.

Road 4, Bien Hoa 1 IP, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

대한항공호찌민지점

Korean Air(Hcmc Branch Office)

Unit 909, 9th Fl., Diamond Plaza, 34 Le Duan St., DiSt. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

대한항공

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

대현ST비나

DaeHyun ST Vina Ho Chi Minh(DST VINA Ho Chi Minh)

Lot EB12A, Road 19A, Hiep Phuco IP, Hiep Phuoc Commune, Nha Be Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

대흥인베스트먼트

Dai Hung Investment Trading Service Co., Ltd.

23 Road 1B, Pham Huu Lau St., Phu My Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

합작

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

더코튼샵

The Cotton Shop Co., Ltd

No.1110, Binh Hoa 1 Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

더라인

The Line Co., Ltd.

SH-11.04 NGUYEN CO THACH , P .ANLOI DONG , Q 2,TP . HO CHI MINH

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

더란

The Ran Co., Ltd.

80 Diep Minh Chau St., Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

더메이디자인

The May Design Co., Ltd.

3-B1 Fl., 66 Vo Van Tan St., Chinh Gian Ward, Thanh Khe Dist., Da Nang, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

더모스트

The moSt Co., Ltd.

Factory No. 20, Lot CN6, Kim Huy IP, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

금속

베트남

호치민무역관

더불류티엘

Wtl Co., Ltd. (Win Brothers Co., Ltd.)

Quarter 1A, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

더블유티엘

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

더플레이비나

The Play Vina Co., Ltd.

Lot H6, Viet Huong IP, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

플레이

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

덕산비나

Ducksan Vina Co., Ltd.

2977/9 National Road 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

덕산비나일인유한책임회사

Ducksan Vina Co., Ltd.

LotC1,TamThangIZ,TamThangCommune,TamKyCity,QuangNam,Vietnam

생산법인

합작

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

덕성정밀

Ducksung Precision Co., Ltd.

No.8,Road1B,DongAnIP,ThuanAnTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

금속

베트남

호치민무역관

덕성하이텍

Ducksung Hitech Vietnam Co., Ltd

C14Road4, Kizuna 2 Factory Area, Lot B4-3-7-8, Tan Kim IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc Dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

덕우베트남

Deuckwoo Vietnam Co., Ltd.

Road 5, Loteco IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

덕일비나

Duckil Textile Vina Co., Ltd

Lot B8, Minh Hung-Korea IP, Minh Hung Commune, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

데코베트남

Decco Vietnam

31st Fl., Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

뎃렌에프에스

Det Len F.S

360 Thoai Ngoc Hau St., Phu Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

도도방화문

Dodo Vietnam Co., Ltd.

149/1 Thanh Hoa B Quarter, An Thanh Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

도루코

DorcoVinaCo.,Ltd.

Room 2, 2nd Fl., Broadway B, 102 Nguyen Luong Bang St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

도셀비나

Dosel Vina Co., Ltd

Road4, Nhon Trach Textile IP, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

도우엔지니어링

Dowoo Engineering Co., Ltd.

Room A1, 16th Fl., Becamex Tower Bld., 230 Binh Duong, Vietnam Blv., TDM City, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

단독

도우엔지니어링

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

도우종합건설

Dowoo Construction Co., Ltd.

8th Fl., Cantavil, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

도원비나

Dowon Vina Co., Ltd.

9 Tien Phong 14 St., Mapletree Binh Duong, Vietnam IP, Hoa Phu Ward, TDM City, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

돈림

Don Lim Co., Ltd.

730 Le Van Khuong St., Thoi An Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

돌베트남

Dole Vietnam Co., Ltd.

86 Xuan Thuy St., Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

동광비나

Dong Kwang Vina

Lot D13-14, Road 7, Tan Do IP, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

동광비나

DONG KWANG VIETNAM

KCN Det May Nhon Trach, Xa Hiep Phuoc, Huyen Nhon Trach, Tinh Dong Nai, Viet Nam

생산법인

단독

-

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

동광비나

Dong Kwang Vina Co., Ltd

Lot 7-8, B1 Tan Thoi Hiep, Tan Thoi Hiep Ward, Dist.12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동국베트남방직

Tongkook Vietnam Spinning Co., Ltd.

3rd Fl., Cantavil Bld., No. 1, Quarter 3, An Phu Ward, DiSt. 2, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

대원

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동남

Dongnam E&C Co., Ltd.

A18.1 Nguyen Huu Tho St., Phuoc Kien Ward, Nha Be Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동남

Dongnam Co., Ltd.

DT743, Chieu Lieu Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

-

단독

동남코리아

1.농림어업

-

베트남

호치민무역관

동남

Dong Nam Vietnam Co., Ltd.

15/44(B5-B11)PhanHuyIchSt.,Ward15,TanBinh,HCMC,Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동남아건설

Dongnama C&C Co., Ltd.

59 Song Hanh St., An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동남인터내셔널

Dong Nam International Import Export Trading Co., Ltd.

354/79 Phan Van Tri St., Ward 11, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

동린

Dong Lin Vi Na Co., Ltd.

Quarter 2, Hiep Thanh Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동림비나

Donglim Vina Chemical Co., Ltd.

LongThanhIP,LongThanhDiSt.,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

동림유화

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

동명종합건설

Dongmyung ConStruction

No. 9, Road 9, Song Than 1 IP, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

단독

동명플렌트

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동방로지스틱스비나

Dongbang Logistics Vina Co., Ltd.

Unit 9.03, Satra Bld., 275B Pham Ngu Lao St., DiSt. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

동방

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

동방비나

Dongbang Vina

Quarter 5, Hiep Thanh Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

동방플랜텍

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

동방비나

Dongbang Material Vina Co., Ltd

Lot E, Road 2, Dong An IZ, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동방환경

Tongbang Co., Ltd.

1st Fl., 45 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

동부-하이민로지스틱스

Dongbu-Haiminh Logistics Co., Ltd.

17th Fl., Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St., Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

-

합작

동부익스프레스

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

동부화재해상보험

Dongbu Insurance

TheN'orchBld.,3rdFl.,170 Bui Thi Xuan St., DiSt. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

동부화재해상보험

6.금융보험업

-

베트남

호치민무역관

동북엔지니어링

Db Union Engineering Co., Ltd.

44A Giai Phong St., Ward 4, Tan Binh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

동북공영

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동성건설비나

Dshi Vina Co., Ltd.

Room 200A, 2nd Fl., Kim Do Office Bld., 123 Le Loi St., DiSt. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

동성중공업

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동성비나

Dongsung Construction Vina Co., Ltd

123 Le Loi Blv., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동성비나프린팅

Dongsung Vina Printing Co., Ltd.

Plot 225/1, Road 13, Amata IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

동성인쇄

4.제조업

목재·가구·펄프·종이

베트남

호치민무역관

동성화학(베트남)

Dongsung Chemical(Vietnam)Co., Ltd.

Plot 201/2, Road 7, Amata IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

동성화학

4.제조업

화학·의약

베트남

호치민무역관

동신비나

DONGSHIN VINA CO., LTD

Lô6.ĐườngĐCD.03,KCNGiangĐiền,XãGiangĐiền,HuyệnTrảngBom,ĐồngNai,Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동아케미칼비나

DONGAH CHEMICAL VINA CO.,LTD

Lô308,đường7A,KCNLongBình(Amata),PhườngLongBình,ThànhphốBiênHoà,TỉnhĐồngNai,ViệtNam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동아건설

Donga Enc Co., Ltd.

5th Fl., IDC Bld., 163 Hai Ba Trung St., Dist. 3, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동아베스텍

Dong-A Bestech Vina Co., Ltd

30 VSIP II-A, Road24, Viet Nam-Singapore II-A-IP, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

동아베스텍

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동아비나

Dong-A Vina Co., Ltd.

Road 1, Binh Duong, Vietnam IP, Di An DiSt., Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

동아덴칼

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

동아비나(동아웨빙)

Donga Vina Co., Ltd.

A 119-123, Thai Hoa IP, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa DiSt., Long An, Vietnam

생산법인

단독

동아제이코리아

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

동아산업

Dong-A Industry Co., Ltd

Lot A9.1-3, Road N3, Thanh Thanh Cong IZ, An Hoa Ward, Trang Bang District, Tay Ninh, Vietnam

생산법인

합작

-

4.제조업

석유정제

베트남

호치민무역관

동아전기베트남

Dong-A Electric Vietnam Co., Ltd.

4D/4A Binh Dang, Binh Hoa Ward, Thuan An Dist., Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동양산전

DongYang San Jeon Vina

1 My Giang, Ninh Phuoc Ward, Ninh Hoa Dist., Khanh Hoa, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동양매직

Dongyang Magic

Room 9, Ground Fl., Thai An 2 Bld., 1/45 Nguyen Van Qua St., Dist. 12, HCMC, Vietnam

-

단독

동양매직

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

동양베트남

Dongyang Vietnam Co., Ltd.

No.561, 21 Thang 4 St., Xuan Binh Ward, Long Khanh DiStrict, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

동양코리아

4.제조업

목재·가구·펄프·종이

베트남

호치민무역관

동양벤드비나

Dy Bend Vina Co., Ltd.

No. 21, Road 3, VSIP 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

동양봉제기계라스타(베트남현지법인비나라사)

LaStar, Vina Lasa Trading Co., Ltd.

567/48 Le Van Khuong St., Group 58, Quarter 7, Hiep Thanh Ward, DiSt. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

합작

동양봉제기계

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

동양비나

Dongyang Vina E&C Co., Ltd.

Room 104, Vungtau Seaview 4 Apt., Ward 10, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동양이엔씨

Dong Giang E&C Co., Ltd

632 Ly Thai To St., Phu My 2 Hamlet, Phu Hoi Commune, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동양자산운용호치민사무소

Tong Yang Asset Management

615-4, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

동양자산운용

6.금융보험업

-

베트남

호치민무역관

동원

Dongwon Vietnam Co., Ltd.

421 Binh Tri Dong St., Quarter 5, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

동원금속

Dongwon Metal Co., Ltd.

No.12, Road 6, VSIP 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

동원금속

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

동원텍스타일베트남

Dongwon Textile Vietnam Co., Ltd

Nhon Trach 6 IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동인엔텍비나

Dong In Entech Vietnam Co., Ltd.

TanThuanHamlet,LongTanCommune,DatDoDiSt.,BaRia-VungTau,Vietnam

생산법인

단독

동인기연

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

동일고무벨트

Dongil Rubber Belt Vietnam Co., Ltd.

LotF1&F7CN,MyPhuoc2IP,BenCatTown,BinhDuong,Vietnam

생산법인

단독

동일고무벨트

4.제조업

고무·플라스틱

베트남

호치민무역관

동일베트남

Dong-Il Vietnam Co., Ltd.

Lot F, Loc An-Binh Son IP, Long Thanh DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

동일방직

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동일붕타우조선

Dongil Vung Tau Shipyard & Engineering Co., Ltd.

847/4, 30 Thang 4 St., Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

생산법인

단독

동일조선공업

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

동일엔지니어링

Dongil Engineering Vn Co., Ltd.

Road9,BienHoa1IP,BienHoaCity,DongNai,Vietnam

서비스법인

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동일인터라이닝

Dong-Il Interlining Co., Ltd.

Lot E-10, Loteco IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

진원생명과학

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동주스포츠비나

Dongju Sports Vietnam

Lot 33-7, 33-8, Road D11, Phuoc Dong IP, Phuoc Dong Commune, Go Dau Dist., Tay Ninhi, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

동진베트남

Dongjin Vietnam Jsc

LotE2,RouteNo.5-LOTECOLongBinhWard,BienHoaCity,DongNaiProvinceVietnam

생산법인

단독

동진모타공업

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

동진건설

Dongjin ConStruction Co., Ltd.

38 Noi Khu Hung Phuoc 1, Tan Phong Ward, DiSt. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

동진건설

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동진글로벌

Dong Jin Global Co., Ltd.

Lot17, Road N11, Dat Do IP, Phuoc Long Tho Commune, Dat Do Dist., Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동진레포츠비나

Dongjin Leiports Vina Co., Ltd.

LotD-9,Route5-A,LotecoIP,BienHoaCity,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

동진레포츠

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

동진텍스타일비나

Dongjin Textile Vina Co., Ltd.

Lot D8-1, Road 2, Loteco IP, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

동진섬유

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동평비나

Dongpyeong Vina Co., Ltd.

LotA3.3a,RoadN4,ThanhThanhCongIP,AnHoaCommune,TrangBangDiSt.,TayNinhi,Vietnam

생산법인

-

동평합성

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

동한미래비즈니스센터

Donghan Co., Ltd.

268 To Hien Thanh St., Ward 15, DiSt. 10, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

현지단독진출

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

동화

Dong Hwa Co., Ltd

Khanh Tan Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

동화마루베트남

The Maru

47 Road D1, Him Lam New Urban, Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC

-

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

동화베트남

Dongwha Vietnam Co., Ltd.

#2206-07, 22th Fl., Thai An 2 Bld., 1/45 Nguyen Van Qua St., Dist. 12, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

동화세라믹

Donghwa Ceramic Co., Ltd.

Khanh Tan Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

동화전기

Donghwa Electric Vietnam Co., Ltd.

180-192 Nguyen Cong Tru St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

두남비나

Doonam Vina Co., Ltd.

Lot C4-1, Minh Hung-Korea IP, Minh Hung Commune, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

두라로지스틱스

Doora Logistics

36/1 Yen The St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

연락사무소

합작

-

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

두리플러스

Doori Plus Vietnam Co., Ltd.

73/9B, Dan Thang 1 Hamlet, Tan Thoi Nhi Commune, Hoc Mon Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

두림빈짠

Doolim Binh Chanh Factory Co., Ltd.

F1/26A, Vinh Loc St., Hamlet 6, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

두림양행

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

두산비나

Dusan Vina

Hoa Nhat Hamlet, Tan Vinh Hiep Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

두산중공업베트남(두산비나)

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. (Doosan Vina)

Dung Quat Economic Zone, Binh Thuan Commune, Binh Son DiSt., Quang Ngai, Vietnam

생산법인

단독

두산중공업

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

두성비나

Doosung Vina Co., Ltd.

Nhon Trach 3 IP, Phrase2, Long Tho Commune, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

두솔베트남

Doosol Vietnam Co., Ltd.

160 Avenue 3, Phuoc Binh Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

두영비나

Doo Young Vina

Lot D4-2D5, Minh Hung-Korea IP, Minh Humg Commune, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

두올비나디자인

Duol Vina Design Co., Ltd.

135/37/68 Nguyen Huu Canh St., Ward 22, Binh Thanh DiSt., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

두올디자인

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

두웰비나

Do Well Vina Co., Ltd.

C11/34E, Hamlet 3, Tan Kien Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

두일토탈패키징

DooilTPS(TotalPackagingSystem)VinaCo.,Ltd.

Lot D1-CN, Road NA3, My Phuoc 2 IP, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

드림메콩

DreamMekongCorp.

AnThaiHamlet,AnCuCommune,CaiBeDist.,TienGiang,Vietnam

생산법인

-

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

드림볼츠인터네셔널

Dreamvolts International Co., Ltd.

89 Thach Thi Thanh St., DiSt. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

드림볼츠코리아

9.서비스업

사업 시설관리·사업지원

베트남

호치민무역관

드림비나

Dream Vina Co., Ltd.

Group 6, Area 5, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

드림자수

DreamEmbroideryCo.,Ltd.

524/1, Kenh T31A-17 St., Hamlet 3, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

드림텍스타일

Dream Textile Co., Ltd.

Lot H3-H4-H5, Minh Hung-Korea IP, Chon Thanh Dist., Binh Phuoc, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디노

Dino Co., Ltd.

142/1 Le Van Khuong St., Quarter 3, Thoi An Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디딤돌국제이사

Bd Logistics Co., Ltd.

4th Fl., SGCL Tower, 649/20/7 Dien Bien Phu St., Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

-

합작

-

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

디바&에스제이

Diva & SJ Co., Ltd.

70C National Road 13, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

인쇄

베트남

호치민무역관

디브이엠

D.V.M Machinery Co., Ltd.

No. 1, Go Long Binh HoStel, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

대영기계

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

디씨티파트너스베트남

DCT Partners Vietnam Co., Ltd.

30 Road DT743C, Thong Nhat Quarter, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong, Vietnam

서비스법인

단독

참앤씨

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

디앤디인테리얼무역서비스

D&D Interiors Trading and Service Co., Ltd.

47/84/8 Truong Luu St., Truong Luu Quarter, Long Truong Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

디에스비나

DS Vina Co., Ltd

Lot A4, Dat Cuoc IP (Zone B), Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen Dist., Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디에스비나

DSVina Co., Ltd

10 Hung Phuoc 1 St., Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

디에스씨엠베트남

Dscm-Vietnam Co., Ltd.

NhonTrach1IP,NhonTrachDist.,DongNai,Vietnam

생산법인

단독

DSCableMaterials

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

디에스아웃도어

DS Out Door Vn

Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

디에스알비나

DSR VINA CO., Ltd

Lot D-5G-CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

디에스인터내셔널

DS International Inc.

9th Fl., Etown, 364 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디에이치

THEH

91 Road 2, Hung Gia 2, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

디엔아이컴퍼니

DNI Company

53 Road 6, Tan Hung Ward, Dist.7, HCMC, Vietnam

-

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

디엔에스글로벌

DNS Global Co., Ltd.

Road 3, Giang Dien IP, Giang Dien Commune, Trang Bom Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

DNS코리아

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디엔이JSC

DNE International JSC

91/5 Nguyen Huu Dat St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

디엠글로벌

DM Global Co., LTd

45 Yersin St., Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

디엠패션

D.M Fashion Co., Ltd

8/34A, Kenh T14 St., Hamlet 4, Tan Quy Tay Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디와이엔이

DYNE and Boil

Lot B13A, Road13, Phuc Long IP, Long Hiep Commune, Ben Luc Dist., Long An, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

디제이에스

DJS Co., Ltd.

Lot B-2B3, Road NE5, My Phuoc 3 IP, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

서화

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

디지털보임텍베트남

Digital Boeim Tech Vietnam

16 Road 15, Quarter 4, Linh Trung Ward, Thu Duc DiSt., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

보임기술

4.제조업

전기·전자·정밀기기·부품

베트남

호치민무역관

디케이비나

DK Vina Co., Ltd.

Lot D10, Viet Huong 2 IP, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

디케이비나

DK Vina Co., Ltd.

Lot C.II.I.7, Road5, Long Thanh IP, Tam An Commune, Long Thanh Dist., Dong Nai, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

디케이성신

DK Sungshin Vina Co., Ltd.

Road4, Nhon Trach 3 IP, Hiep Phuoic Commune, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

디케이엠

DKMVINA Co., Ltd.

1st Fl., PVFCCO Bld., 43 Mac Dinh Chi St., Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

디코비나

Diko Vina Co., Ltd.

55B5 Cay Keo St., Tam Phu Ward, Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

디클리우드

Dcloud Co., Ltd

2nd Fl., 18 Phan Khiem Ich St., Tan Phong Ward, Dist.7, HCMC, Vietnam

-

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

떤띠엔플라스틱패키징

Tan Tien Plastic Packaging Jsc

Lot II, Group 4, Road 13, Tan Binh InduStrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu DiSt, HCMC, Vietnam

생산법인

단독

동원시스템즈

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

떤흥스틸컴퍼니

Tan Hung Steel Co., Ltd.

#602, Diamond Plaza, 34 Le Duan St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

라우드JVC유한책임회사

Laud JVC Co., Ltd

#29.05-L29, Petroland Tower, 12 Tan Trao St., Tan Phu Ward, Dist7, HCMC, Vietnam

서비스법인

합자

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

라이프브릿지베트남

Life Bridge Vietnam Co., Ltd.

4th Fl., 170N No Trang Long St., Ward 12, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

현지단독진출

9.서비스업

숙박·음식점

베트남

호치민무역관

라이프스토리베트남

Lifestory Vietnam Co., Ltd.

87 Nguyen Thi Thap St., Him Lam Residence, Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

라이프플라자

Life Plaza

169 Pham Thai Buong St., Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

출판·영상·방송통신·정보

베트남

호치민무역관

라인베트남

Line Vietnam Co., Ltd.

12th Fl., President Place Bld., 93 Nguyen Du St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

라커월드

Lacquer World Co., Ltd.

272 Tay Thanh St., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

목재·가구·펄프·종이

베트남

호치민무역관

라피엔비나

Lafien Vina

LotX,Road11B,ExpandedHoaKhanhIP,LienChieuDiSt.,DaNangCity,Vietnam

생산법인

단독

라피엔

4.제조업

자동차·자동차부품

베트남

호치민무역관

락앤락동나이생산법인

Lock & Lock Vina Co., Ltd.

Nhon Trach 5 IP, Nhon Trach DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

락앤락

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

랜드빌에너지한국호치민대표사무소

Landville Energy Han Quoc (Rep. Office)

#715, 7th Fl., Saigon Paragon Bld., 3 Nguyen Luong Bang St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

럭키비나

Lucky Vina Co., Ltd.

Lot B-6-CN, My Phuoc 2 IP, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

럭키산업

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

레드

Red Co., Ltd.

SF7-1, Canh Vien 1, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

레스비나

Les Vina

Lot 30, Road 7, Tan Duc IP, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

레인보우코스메틱

Rainbow Cosmetic Co., Ltd.

41 Hung Gia 3 (R7) St., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

판매법인

단독

레인보우코스메틱

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

렉스코

Lexco Co., Ltd.

Road 10, Long Thanh IP, Long Thanh DiSt., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

렉스코

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

로스코베트남

Losco Vietnam

D1-05BlockDRiversideResidence,NguyenLuongBangSt.,TanPhuWard,Dist.7,HCMC,Vietnam

서비스법인

단독

현지단독진출

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

로얄앨리언스비나

Royal Alliance Vina Co., Ltd.

Road 8, Trang Bang IP, Trang Bang Dist., Tay Ninhi, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

금속

베트남

호치민무역관

로얄패밀리비나

Royal Family Garment Vina Co., Ltd.

No.7A, 28 Thang 3 St., Loc Tien Ward, Bao Loc City, Lam Dong, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

로지폼

Logiform Co., Ltd.

Lot D-7K-CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

생산법인

단독

한보일렉트

4.제조업

기계·장비

베트남

호치민무역관

록시라이팅

Looksy Co., Ltd.

80 Binh Duong, Vietnam St., Binh Hoa Quarter, Lai Thieu Ward, Thuan An Dist., Binh Duong, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

록키케이서비스무역

Rocky.K Service Trading Co., Ltd.

03-03A Vivo City Shopping Mall, 1058 Nguyen Van Linh Blv., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

롯데정보통신베트남

Lotte Data Communication Company Limited Vietnam

11th Fl., Petroland Tower, 12 Tan Trao St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

롯데정보통신

9.서비스업

기타 서비스업

베트남

호치민무역관

롯데-HPT하이테크베트남

Lotte-Hpt High Tech. Vietnam Shareholding Company

10th Fl., Parkson Paragon Blg., 03 Nguyen Luong Bang St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

합작

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

롯데건설

Lotte Engineering & Construction Co., Ltd.

Room 605C, 6th Fl.,Diamond Plaza, 34 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

3.건설공사업

-

베트남

호치민무역관

롯데레전드호텔

Lotte Legend Hotel Saigon

2A-4A Ton Duc Thang St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

-

롯데호텔

9.서비스업

숙박·음식점

베트남

호치민무역관

롯데렌탈

LotteRentalVnCo.,Ltd.

#716, 7th Fl., Parkson Paragon, 3 Nguyen Luong Bang St., Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

롯데렌탈

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

롯데로지스틱스

Lotte Logistics Vietnam Co., Ltd.

Lot A1, Road 3, Long Hau IP, Long Hau Commune, Can Giuoc DiSt., Long An, Vietnam

-

합작

롯데상사

7.운수업

-

베트남

호치민무역관

롯데멤버스

Lotte Members Co., Ltd.

Petroland Tower, 12 Tan Trao St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

롯데베트남쇼핑

Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd.

3rd Fl., 469 Nguyen Huu Tho St., Tan Hung Ward, DiSt. 7, HCMC, Vietnam

-

합작

롯데쇼핑

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

롯데비나인터내션날

Lotte Vina International Co., Ltd.

Unit 302, 3rd Fl., Beautiful Saigon Bld., 2 Nguyen Khac Vien St., Tan Phu Ward, DiSt. 7, HCMC, Vietnam

-

단독

롯데쇼핑

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

롯데쇼핑호치민대표사무소

Lotte Shopping Co., Ltd.(Rep. Office In HCMC)

Room 901B, 9th Fl., Diamond Plaza Bld., 34 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

롯데시네마베트남

Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd.

3rd Fl., 469 Nguyen Huu Tho St., DiSt. 7, HCMC, Vietnam

판매법인

합작

롯데쇼핑

9.서비스업

예술·스포츠·여가 관련

베트남

호치민무역관

롯데엔터테인먼트베트남

Lotte Entertainment Viet Nam Co., Ltd.

13th Fl., Diamond Plaza Bld., 34 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

롯데자산개발호치민대표사무소

Lotte Asset Development Co., Ltd. Hcmc Rep. Office

Level 21, Vietcombank Tower, No. 5 Me Linh Square, District 1, Ho Chi Minh City

연락사무소

단독

롯데자산개발

5.부동산임대업

부동산

베트남

호치민무역관

롯데제과

Lotte Confectionery Co., Ltd.(Rep. Office)

443 Ly Thuong Kiet St., Ward 8, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

연락사무소

단독

롯데제과

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

롯데첨단소재

Lotte Advanced Materials (VN)

Nhon Trach 6 IP, Long Tho Commune, Nhon Trach Dist., Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

롯데첨단소재

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

롯데홈쇼핑

Lotte Dat Viet Homeshopping

3rd Fl., Mapletree Business Center, 1060 Nguyen Van Linh St., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

판매법인

합작

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

롯데화학

Lotte Chemical Corp. (Rep. Office)

#503, 5th Fl., Sunwah Tower Bld., 115 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

4.제조업

석유정제

베트남

호치민무역관

롱안경원에프엔비

Long An GWFNV, Co., LTd

Lot A26-A25-2, Ngang 1 St., Phuan Than IP, An Thanh Commune, Ben Luc dist., Long An, Vietnam

생산법인

단독

경원에프엔비

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

롱안세계로

Long An Segaero Private General Hospital

New 1 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

-

단독

-

9.서비스업

보건·사회복지

베트남

호치민무역관

루멘스비나

Lumens Vina Co., Ltd.

Lot B-1M-CN, My Phuoc 3 IP, Chanh Phu Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

루시다우쥬얼리

Lucidau Jewerly Co., Ltd.

Road 12, Trang Bang IP, Trang Bang Dist., Tay Ninh, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

루시맥스베트남

Lucymax Vietnam Jsc

62-D3 Mega-Ruby Residence Villa Area, Vo Chi Cong St., Phu Huu Ward, Dist. 9, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

리맨

Remann Co., Ltd.

44 Nguyen Thi Thap St., Him Lam Residential Quarter, Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

리메츠비나

Limets Vina

11 Nguyen Huu Thong St., An Hai Bac Ward, Son Tra Dist., Da Nang, Vietnam

-

-

-

9.서비스업

-

베트남

호치민무역관

리멤버투어

Remember Tourist Services Co., Ltd.

283/17 Pham Ngu Lao St., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

예술·스포츠·여가 관련

베트남

호치민무역관

리모트솔루션베트남

Remote Solution Viet Nam Co., Ltd.

Lot D_5H_CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong, Vietnam

-

-

-

4.제조업

-

베트남

호치민무역관

리베로비나

Libero Vina Co., Ltd.

60 Nguyen Van Thu St., Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

리브라비나

LeebraVinaCo.,Ltd.

Lot 17A, Road 1, Tan Duc IP, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa Dist., Long An, Vietnam

생산법인

-

-

4.제조업

의복·잡화류

베트남

호치민무역관

리빙앤라이프비나

Living & Life Vina Co., Ltd.

My Xuan A2 IP, Tan Thanh DiSt., Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

생산법인

-

락앤락

4.제조업

기타 제품 제조업

베트남

호치민무역관

리스

Lees Co., Ltd.

232 Le Van Luong St., Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

리안소프트

Rian Soft Co., Ltd.

73 Road 2, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam

서비스법인

단독

-

9.서비스업

전문·과학·기술

베트남

호치민무역관

리앤비나

Lee & Vina Co., Ltd.

Hoa Lan Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan Town, Binh Doung Province, Vietnam.

생산법인

단독

리무역

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

리오비나

Rio Vina Co., Ltd.

Long Khanh 1 Hamlet, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

생산법인

단독

-

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

리오인더스트리

Rio (Quang Nam) Spining Co., Ltd.

LotA4.2,TayAnInduStrialGroup,DuyTrungCommune,DuyXuyenDiSt.,QuangNam,Vietnam

생산법인

단독

Rio산업

4.제조업

섬유·피혁

베트남

호치민무역관

리차드소싱그룹

Richard Sourcing Group (RSG)

#93, No. 5, Phuc Vien Resort, 399 Ngo Quyen St., Son Tra Dist., Da Nang City, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

베트남

호치민무역관

리틀지니어스국제유치원

Little Genius International Kindergarten

200-202 Ha Huy Tap St., Nam Thien 3, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

서비스법인

-

현지단독진출

9.서비스업

교육

베트남

호치민무역관

리호아베트남

Ly Hoa Viet Nam Co., Ltd.

5A, Quarter 3A, TTH08 St., Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12, HCMC, Vietnam

-

-

-

8.도소매업

-

반응형

+ Recent posts